آغاز فعالیت در بهمن ۱۳۹۴

ما جمعی از علاقمندان به دنیای تصویرگری هستیم که بطور ماهانه دور هم جمع می‌شویم تا یاد بگیریم و یاد بدهیم ...

معرفی گپ تصویرسازی

جلسات گپ تصویرسازی از یکم بهمن ماه ۱۳۹۴ توسط گروه گپ راه‌اندازی شد. ایده‌ی اولیه بسیار ساده بود، ما جمعی از طراحان و علاقه‌مندان به تصویرگری بودیم که با هدف تبادل دانش و تجربیات در یکی از پنجشنبه‌های هر ماه دور هم جمع می‌شدیم تا به دور از القاب استاد و شاگردی یاد بگیریم و یاد بدهیم.

هیئت‌مدیره انجمن گفتگوی پایدار فرهنگ و هنر

تیم اجرایی گپ تصویرسازی تبریز