تصویرسازی | تصویرِ تصوّر
روز پنج شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵، چهارمین جلسه‌ی گپ تصویرسازی با ارائه‌ی فرهنگ اسکندری که «تصویرِ تصوّر» رو به عنوانِ موضوعِ این ماه انتخاب کرده بود شروع شد، که در ابتدای اسلاید با پخش ویدئویی انتخاب موضو ...