تصویرسازی | CG ART (هنر دیجیتال)
هفتمین نشست گپ تصویرسازی و آخرین نشست امسال در روز پنجشنبه ۱۰ اسفندماه با موضوع هنر دیجیتال و تصویرسازی تجاری با سخنرانی ” نوید پورخاک” در سینما تک سینما ناجی و با همکاری انجمن سینماگران ب ...