مصاحبه اختصاصی سارا محمدی نژاد با Felicita Sala
مصاحبه با تصویرگر و نقاش اهل رم (Rome) و مروری بر آثار او یک تصویرگر خود آموز است. در سال ۱۹۸۲ متولد شده است. فارغ‌التحصیل از دانشگاه غرب استرالیا از رشته‌ی فلسفه است. او با همسرش Gianluca بر روی پروژ ...