تصویرسازی | معنا و تبادل بصری

دومين نشست تخصصی گپ تصويرسازی عصر پنجشنبه سی ام ارديبهشت ماه نود و پنج بعنوان آخرین رویداد اردیبهشت خلاق تبریز با حضور علاقمندان و تصويرگران حرفه‌ای این شهر در محل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبريز با سخنرانيی جلال پيرمرزآباد با موضوع معنا و تبادل بصری برگزار گرديد.
در ابتدا سخنران به تعريف تصوير از ديد كلی‌تری پرداخت، تصوير عبارت است از آن دسته نشانه‌هایی كه به ماده ثبت شوند يا در متنی جا گيرند واينكه تصويرسازی را می‌توان با تكيه به سه مهارت بررسی كرد اول : تصوير سازی با مفهوم درآوردن ايده‌ها دوم: حل مشكلات خلاقانه و سوم: انتقال و مهارت

همچنین وی در ادامه افزورد: انتقال معنا و اينكه تصويرسازيی را می‌توان تعاملی ميان هنرهای زيبا و گرافيک دانست البته می‌توان گفت در عصر حاضر مرزهای هنرها برداشته شده‌اند و هنرمند می‌تواند با اندكی تغيير در بيان فرای مرز‌ها حركت كند.
تصويرساز يعنی كسی كه به ساخت تصوير می‌پردازد و علاوه بر روايت داستان يا ايده خلاقانه ملزم به حل مسائلی از قبيل رنگ، تركيب و طراحی و به صورت كلی نوع بيان می‌باشد.

در بخش دیگری از صحبت‌های ایشان چنین بیان شد که برای بیان تفاوت انگاره و تصوير به این نکته باید توجه نمود كه تصوير چيزی در خارج از ذهن توليد شده و به موجوديت خود ادامه می‌دهد ولی انگاره را می‌توان برداشتيی دانست كه فرد بيننده به واسطه مختصات خود از تصوير دارد. در ادامه اين بخش سخنران با ارائه‌ی تصويری از جنگل از حاضران خواست تا برای دو دقيقه چشمان خود را ببندند و با ورود ذهنيی به تصوير به بيان انگاره‌های خود بپردازند .
به اعتقاد پیرمرزآباد، هر تصوير به شيوه‌ای خاص از نگريستن نياز دارد. در هر تصوير قسمتی از ذهن و اطلاعات مغزی درگير می‌شود تا به توصيف و توجيحی از آن برسد، حال انكه چرايی ايجاد و منظور آفريننده تصوير ما را به چالش ديداری دعوت می‌كند حتی می‌توان گفت تا حدی اين كشف و شهود در تصاوير مربوط به ادراك حسی نيست و بيشتر مربوط به فرهنگ و مسائل آموزشی و تربيتی می‌شود به صورتي كه هر تصوير می‌تواند چند وجه از معنا و مفهوم را ارائه دهد، اول معنای ظاهری، دوم معنای رمزآلود و قراردادی و سوم معنای ذاتی و عميق‌تر از انچه ميبينيم. مثالي كه در اين قسمت ارائه شد تابلوي شام آخر اثر لئوناردو داوينچي است .
بحث های آخر در حاشيه تیز توضيح مسائلی از قبيل معنی دادن به تصوير و مسائلی در باب نسخه ارژينال يك اثر هنری با نسخه چاپی همان اثر می‌تواند چه دلالت‌های معنايی پيدا كند ادامه یافت.

نظرات

اگر دیدگاه خاصی در مورد این مطلب دارید بیان کنید