چرا تصویرسازی مهم است؟
چرا تصویرسازی مهم است؟ مزایای تصویرسازی برای کسانی که در حال کسب و کار هستند، بسیار مهم است که آیا شما برای کسب و کارتان در مورد اهمیت تصویرسازی  آگاه و آشنا هستید و این‌که چرا تصویرسازی بهتر از ویدیو ...
چگونه به یک تصویرگر علمی تبدیل شوید؟
تصویرگران علمی می‌توانند علاقه به علم و ذوق هنری را به هم پیوند دهند. آن‌ها نظریه‌ها، اکتشافات و نتایج علمی را به زبان نقاشی و طراحی ترجمه می‌کنند تا مخاطبان، ارتباط بیشتر و درک وسیعتری از موضوعات علم ...
تصویرگری یا تصویرسازی
در گذشته «مصورکردن» محدوده مشخصی نداشت و تخصص در آن دارای ویژگی معینی نبود. هر کس که دستی به قلم مو داشت می‌توانست مصور یا تصویرگر باشد و هر هنرمندی مدعی تصویرگری هم بود. طراحان، حکاکان، نقاشان و مجسم ...
تصویرسازی در مطبوعات ایران «دهه‌‌‌‌ی سی تا انقلاب اسلامی»
فصل اول چکیده: نخستین روزنامه مصور ایران، روزنامه دولت علیّه ایران بوده است و این مقاله، نگاهی دارد اجمالی به سیر تصویرسازی مطبوعاتی از آن زمان تا انقلاب اسلامی، به‌ویژه در سه دهه‌ی آخر این بازه زمانی ...