تصویرسازی | مایکل ارلهوف و تیموتی مارشال
فعل‹‹to illustrate›‌› به معنای مصورسازی یا شرح مثالی با تصویر، از ریشه لاتینی ‹‹lustrare›‌› نور افشاندن بر‌چیزی است. “تصویرسازی” هنر ارسال ایده‌هایی موجز به واسطه‌ی تصاویر در گستره‌ای از ر ...
اجق‌وجق‌های افروز قلی زاده
این مجموعه را برای اشعار کتاب “این تبر اجق‌وجق“که زهرا موسوی سروده،تصویرگری کرده‌ام.این کتاب به موضوع محیط زیست می‌پردازد و به‌زودی توسط انتشارات فنی ایران به چاپ خواهد رسید.در اشعار کتاب، ...
لذت تصویرسازی از نگاه استیون هلر
Steven Heller گرافیست‌ها معما می‌سازند. ما تکه‌هایی از این و آن را برمیداریم و در کنار هم قرار می‌دهیم تا یک ترکیب هماهنگ(یا ناهماهنگ، بسته به نظر یک فرد) ایجاد شود و به این صورت است که یک لی‌آوت، پوس ...
جستجو در دنیای رویا و خلاقیت با دیدگاهی تجربی
محمد حسین ماتک تصویرگر جوانی هست که با مطالعه و نگرشی به آثار بزرگانی چون گابریل پاچکو و آنتونیو سیلورینی و استادان بنام ایرانی چون حسن عامه کن و نور الدین زرین کلک،روند کاری خود را شکل داده. هنرمندا ...
صفحه 2 از 212